Tag «cctv»

ประโยชน์ของ กล้องวงจรปิดอินฟาเรด

ประโยชน์ ของการ เลือกซื้อกล้องโดยมีอินฟาเรด ปัญหาที่หลายคนเลือกใช้กล้องCCTVแบบมีอินฟาเรดเพราะว่าสถานที่ใช้ติดตั้งนั้นไม่มีแสงสว่างหรือมืดสนิทซึ่งการเลือกใช้กล้องประเภทมีอินฟาเรดจะปรับแสงให้สว่างโดยเป็นภาพขาว-ดำเหมาะสมกับการใช้งานสำหรับช่วงเวลากลางคืนและยังสามารถใช้งานได้ในส่วนเวลากลางวันอีกด้วย ข้อดีของกล้องวงจรปิดชนิดอินฟาเรดซึ่งมีประโยชน์อย่างมากกับพื้นที่หรือบริเวณสำหรับเลือกใช้ติดตั้งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีแสงสว่างโดยเป็นพื้นที่ทึบแสงหรือมืดสนิทจะไม่เหมือนกล้องCCTVโดยไม่มีอินฟาเรดซึ่งสามารถเลือกใช้ได้สำหรับตอนกลางวันแต่ไม่สามารถใช้ได้ในเวลากลางคืนในส่วนกล้องวงจรปิดแบบอินฟราเรดสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ภาพที่ได้ในช่วงเวลากลางคืนของกล้องชนิดที่มีอินฟาเรดซึ่งได้ภาพแบบขาว-ดำซึ่งระยะในส่วนการมองเห็นสำหรับCCTVแบบอินฟาเรดจะอยู่ในระยะ10-20เมตรที่สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนหลายคนโดยเลือกใช้กล้องCCTVชนิดอินฟาเรดโดยจะเป็นประโยชน์เพราะสามารถมองเห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนกล้องCCTVประเภทอินฟาเรดจึงได้รับความสนใจจากผู้ที่สนใจนำไปใช้ติดตั้งกับที่บ้านสูงมากขึ้นเรื่อยๆ การเลือกซื้อกล้องวงจรปิดประเภทมีอินฟาเรดซึ่งมีข้อดีในเรื่องการทำงานที่สามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งที่หลายคนที่เลือกใช้กล้องCCTVประเภทมีอินฟาเรดเนื่องด้วยต้องการใช้งานสำหรับช่วงเวลากลางคืนเนื่องจากกล้องCCTVอินฟาเรดสามารถทำงานได้ถึงแม้บริเวณนั้นซึ่งไม่มีแสงสว่างเลยก็ตามแต่ต้องอยู่ในระยะ10-20เมตรเพราะว่าถ้าไกลกว่านี้อินฟราเรดจะส่องไม่ถึง ข้อดี ของการ เลือกซื้อกล้องCCTVที่มีอินฟาเรด สาเหตุที่หลายคนเลือกซื้อCCTVประเภทมีอินฟาเรดเนื่องด้วยบริเวณที่ใช้ติดตั้งนั้นไม่มีแสงสว่างหรือมืดสนิทซึ่งการใช้กล้องชนิดซึ่งมีอินฟาเรดจะปรับแสงให้สว่างโดยเป็นภาพขาว-ดำเหมาะสำหรับการทำงานสำหรับช่วงเวลากลางคืนและยังสามารถใช้งานได้ในช่วงเวลากลางวันอีกด้วย ประโยชน์ของกล้องCCTVแบบอินฟาเรดซึ่งมีข้อดีอย่างยิ่งกับพื้นที่หรือบริเวณที่เลือกใช้ติดตั้งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีแสงสว่างหรือเป็นพื้นที่ทึบแสงหรือมืดสนิทซึ่งจะไม่เหมือนกล้องCCTVโดยไม่มีอินฟาเรดโดยสามารถเลือกใช้ได้สำหรับตอนกลางวันแต่ไม่สามารถใช้ได้ในตอนกลางคืนในส่วนกล้องวงจรปิดชนิดอินฟราเรดสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยภาพที่ได้ในช่วงเวลากลางคืนของกล้องชนิดที่มีอินฟาเรดจะได้ภาพประเภทขาว-ดำซึ่งระยะสำหรับการมองเห็นสำหรับกล้องวงจรปิดประเภทอินฟาเรดจะอยู่ในระยะ10-20เมตรซึ่งสามารถมองเห็นได้ในช่วงกลางคืนหลายคนซึ่งเลือกใช้กล้องชนิดอินฟาเรดโดยจะเป็นประโยชน์เนื่องจากสามารถมองเห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนกล้องCCTVประเภทอินฟาเรดซึ่งได้รับความสนใจจากท่านที่สนใจนำไปติดตั้งกับที่บ้านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ วิธีการเลือกใช้กล้องCCTVประเภทมีอินฟาเรดโดยมีข้อดีในเรื่องการใช้งานที่สามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งที่หลายท่านที่เลือกใช้กล้องCCTVลักษณะมีอินฟาเรดเนื่องด้วยต้องการใช้งานในช่วงเวลากลางคืนเพราะกล้องCCTVอินฟาเรดสามารถใช้งานได้ถึงแม้บริเวณนั้นจะไม่มีแสงสว่างเลยก็ตามโดยต้องอยู่ในระยะ10-20เมตรเพราะถ้าไกลกว่านี้อินฟราเรดจะส่องไม่ถึง เลือกใช้งานกล้องวงจรปิดไปนานๆก็เสียได้เหมือนกัน กล้องซึ่งมีการติดตั้งหรือมีการเลือกใช้งานเป็นระยะเวลาที่นานวิธีการทำงานของกล้องอาจจะใช้งานได้ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากกล้องที่ติดตั้งไปนานๆมีการใช้งานตลอดทั้งวันและตลอดทั้งคืนอีกอย่างอายุการใช้งานของตัวกล้องวงจรปิดไม่ว่าจะเป็นเลนส์ของกล้องซึ่งมีอายุกับวิธีการทำงานเพียง1-2ปีถ้าหากเลนส์IP CAMERAเสียคุณก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมIP CAMERAหรือถ้าหากท่านไม่สามารถซื้อเลนส์มาเปลี่ยนใหม่ได้ก็หาซื้อCCTVตัวใหม่มาใส่แทน วิธีการใช้งานของIP CAMERAแต่ใช้ไปนานๆก็เสียได้เหมือนกันเพราะว่าวิธีการเลือกใช้งานกล้องวงจรปิดต้องเปิดใช้งานตลอดเนื่องด้วยความต้องการของหลายคนซึ่งติดตั้งกล้องไว้ที่บ้านก็เพื่อให้กล้องเฝ้าบ้านในยามที่ท่านไม่อยู่บ้านหรือออกไปทำธุระนอกบ้านบ่อยๆการเลือกติดตั้งกล้องCCTVจะช่วยท่านดูแลบ้านได้เยอะเลยทีเดียวกล้องCCTVมีหลายอย่างที่จะทำให้วิธีการใช้งานนั้นลดลงจากแต่ก่อนสิ่งแรกเลยวิธีการใช้กล้องCCTVเป็นเวลานานกล้องถ้าใช้งานไปนานๆเลนส์ของกล้องในปัจจุบันจึงสามารถใช้งานได้เพียงแค่1-2ปีเท่านั้นหรือกล้องการใช้งานในช่วงเวลาที่ฝนตกบ่อยๆหรือฝนตกแรงอาจจะทำให้ไฟดับ ไฟตก ไฟกระชาก เนื่องด้วยปัญหาเหล่านี้ทำให้กล้องวงจรปิดที่ท่านเลือกใช้งานเสียหรือใช้งานไม่ได้เช่นกัน IP CAMERAที่มีการใช้งานตลอดเวลาและยังมีอายุในส่วนการใช้งานที่นานมากๆการชำรุดหรือเสียนั้นต้องมีอยู่แล้วเนื่องจากวิธีการเลือกใช้งานของCCTVซึ่งมีการใช้งานตลอดเวลาซึ่งไม่แปลกที่จะมีอาการเสียหรือใช้งานไม่ได้เกิดขึ้นบ้างตามระยะเวลาของตัวกล้องเองโดยถ้าหากใครที่เลือกใช้งานCCTVเป็นระยะเวลาที่นานมากๆควรจะเปลี่ยนมาเลือกใช้ระบบใหม่ได้แล้วด้วยเหตุผลหลายอย่างทั้งในด้านของอะไหล่ซึ่งไม่สามารถหาซื้อมาเปลี่ยนได้ คุณสมบัติ ของ กล้องวงจรปิดแบบโดมที่คนส่วนใหญ่สนใจเลือกใช้งาน หลายท่านที่เลือกติดตั้งกล้องชนิดโดมเนื่องด้วยกล้องชนิดโดมมีขนาดที่เล็กกะทัดรัดเหมาะสำหรับเอาไปติดตั้งภายในตัวบ้านหรือบริเวณตัวอาคารสูงที่สุดเนื่องจากกล้องชนิดเป็นกล้องที่เลือกใช้สำหรับติดตั้งภายในเท่านั้นซึ่งทำให้หลายคนเอาไปติดตั้งหรือเลือกใช้งานกันเป็นจำนวนมากและส่วนมากที่หลายท่านเลือกใช้จะเป็นระบบกล้องไอพีเยอะกว่าระบบกล้องวงจรปิดอนาล็อกซึ่งนี้ก็เพราะกล้องไอพีที่ซึ่งมีความคมชัดค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับระบบกล้องวงจรปิดประเภทอนาล็อกหรือกล้องวงจรปิดประเภทธรรมดาโดยมีความคมชัดไม่เยอะเท่าไหร่ กล้องชนิดโดมจะมีชนิดเล็กกะทัดรัดมีทั้งระบบกล้องซึ่งเป็นประเภทไอพีและก็ประเภทอนาล็อกในเรื่องของความเหมาะสมเฉพาะวิธีการเลือกใช้งานหรือวิธีการเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดโดมโดยจะเข้ากับการติดตั้งสำหรับภายในเท่านั้นเพราะกล้องชนิดโดมไม่สามารถกันน้ำหรือหรือกันฝนได้จะไม่เหมือนกับกล้องทรงกระบอกโดยเข้ากับการเลือกติดตั้งชนิดภายนอกที่สามารถกันน้ำกันฝนได้โดยลักษณะของกล้องโดมที่หลายท่านสนใจเลือกติดตั้งซึ่งเป็นกล้องแบบโดมระบบไอพีเนื่องจากเป็นระบบที่มีความคมชัดสูงในองค์กรหรือในหลายๆหน่วยงานซึ่งคนส่วนใหญ่นิยมใช้งานเนื่องด้วยหลายคนที่เลือกซื้อใช้งานเนื่องจากอยากได้ภาพซึ่งมีความคมชัดและราคาที่อยู่ในระดับปานกลางที่คุณสามารถหาซื้อได้หลายๆคนจึงเลือกหาซื้อไปติดตั้งภายในบ้านกันเป็นจำนวนมาก คุณสมบัติของกล้องประเภทโดมที่คนส่วนมากนิยมเลือกซื้อไปใช้งานหรือเลือกไปติดตั้งนั้นเพราะว่ากล้องวงจรปิดชนิดโดมโดยคุณสมบัติสำหรับสำหรับการติดตั้งที่เหมาะกับบริเวณภายในบ้านเยอะที่สุดหลายๆท่านคงสงสัยว่าทำไมกล้องโดมถึงเหมาะสมที่จะติดตั้งเฉพาะภายในเท่านั้นเพราะว่ากล้องวงจรปิดโดมไม่สามารถกันน้ำกันฝนได้เหมือนกล้องแบบทรงกระบอกซึ่งสามารถกันน้ำกันฝนได้ซึ่งทำให้หลายท่านที่ต้องการติดตั้งบริเวณภายในเลือกซื้อกล้องวงจรปิดโดมโดยเหมาะกับการทำงานแบบภายในเยอะที่สุด

การเลือกกล้องวงจรปิดไร้สาย

กล้องวงจรปิดไร้สาย

กล้องCCTV ไร้สายที่คุณก็สามารถเลือกติดตั้งเองได้ สิ่งแรกการเลือกติดตั้งกล้องCCTV หลายท่านคงมีการศึกษาหาข้อมูลมาเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของราคากล้องCCTV และระบบของกล้อง ตั้งแต่ระบบกล้องCCTV ประเภทไร้สายและกล้องวงจรปิดชนิดต่างๆว่ามีการทำงานแบบไหนและแบบไหนที่สามารถเลือกติดตั้งเองได้ กล้องCCTV ไร้สายเป็นกล้องIP CAMERA ที่คุณก็สามารถเลือกติดตั้งเองได้เนื่องด้วยไม่ต้องเดินสายอะไรให้ยุ่งยากเนื่องจากกล้องIP CAMERA ประเภทไร้สายใช้เพียงแค่สัญญาณอินเตอร์เน็ตหรือwifi ก็สามารถทำงานได้แล้วไม่เหมือนกล้องวงจรปิด ประเภทอื่นที่ต้องใช้การเดินสายเป็นหลักเพราะว่าต้องใช้สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกภาพโดยเป็นเหตุใดที่หลายท่านเลือกใช้กล้อง ประเภทไร้สายกันเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีความสะดวกสบายทั้งในส่วนการทำงานและการเลือกติดตั้งด้วยอีกทั้งการเลือกซื้อก็สะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสามารถหาซื้อจากทางอินเตอร์เน็ตได้เลยหรือจะหาซื้อตามร้านขายกล้องIP CAMERA ก็ได้และวิธีการเลือกติดตั้งสามารถหาดูในอินเตอร์เน็ตได้เลยโดยถือว่าสะดวกเอามากเลย วิธีการเลือกใช้CCTV ที่ท่านสามารถเลือกติดตั้งเองได้จะช่วยให้คุณประหยัดเงินมากยิ่งขึ้นกว่าการที่คุณเลือกใช้กล้องวงจรปิด และต้องมาจ้างช่างมาติดตั้งให้อีกซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยหลายคนจะเลือกซื้อกล้องCCTV ชนิดไร้สายเพราะสามารถติดตั้งเองได้และการเลือกซื้อก็ง่ายมากรวมถึงมีให้เลือกหลายราคา กล้องIP CAMERA ที่เหมาะกับบริเวณที่ไม่ใหญ่มาก บ้านพักอาศัยถ้าหากมีขนาดไม่ใหญ่มากท่านควรติดตั้งกล้องIP CAMERAกี่ตัวจึงจะเหมาะสมกับบ้านซึ่งไม่ใหญ่มากโดยบ้านโดยมีขนาดเล็กบางทีก็ไม่จำเป็นโดยจะต้องติดตั้งกล้องเอาไว้หลายตัวก็ได้ซึ่งติดตั้งเฉพาะบริเวณที่ท่านต้องการหรือบริเวณที่เป็นบริเวณเสี่ยงเพราะถ้าหากบ้านของท่านมีพื้นที่เล็กและใช้กล้องวงจรปิด ที่จำนวนเยอะโดยไม่จำเป็นเป็นอย่างมากเพราะว่าท่านสามารถนำกล้องCCTV ที่เหลือไปติดตั้งที่อื่นก็ได้ กล้องCCTV ซึ่งเหมาะกับบ้านที่ไม่ใหญ่มากต้องติดตั้งกล้องCCTV ไม่เกินสี่ตัวหรือติดตั้งสี่ตัวก็กำลังดีเนื่องจากไม่เยอะมากและไม่น้อยจนเกินไปและหลายบ้านที่มีขนาดบ้านไม่ใหญ่มากการเลือกใช้กล้องวงจรปิด หากติดตั้งเยอะเกินไปซึ่งก็จะดูเยอะเกินสำหรับกล้อง ซึ่งเหมาะกับการติดตั้งภายในบ้านจะเลือกใช้กล้อง แบบHD-CVIก็ได้เนื่องจากกล้อง ชนิดHD-CVIจะมีความคมชัดในระดับHDซึ่งราคาของCCTV HD-CVIและพอๆกับราคาของกล้องIP CAMERA อนาล็อกซึ่งเป็นราคาที่ไม่สูงมากแต่ราคาที่คุณได้รับกลับมีราคาที่ถูกมากโดยเป็นCCTV ซึ่งหลายๆท่านเลือกซื้อไปติดตั้งกันเป็นจำนวนมากและยังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเพราะว่าบางบ้านที่ติดตั้งกล้อง ไปเยอะมากๆส่วนใหญ่จะหาระบบHD-CVIเอาไปเปลี่ยนจากระบบเก่าเพราะว่าใช้งานมานานเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปดังนั้นท่านที่ติดCCTV ไปนานกว่า5ปีส่วนมากจะหาเปลี่ยนระบบมาเลือกใช้ระบบใหม่แทนระบบเก่าเนื่องจากมีความคมชัดมากขึ้น กล้อง โดยเข้ากับบริเวณของบ้านที่ไม่ใหญ่มากการเลือกซื้อกล้องIP CAMERA ไม่ต้องเกินสี่ตัวก็ได้สำหรับบ้านซึ่งไม่ใหญ่มากเนื่องด้วยการงานกล้องCCTV กับบ้านโดยมีขนาดเล็กและใช้กล้องวงจรปิด มากเกินกว่านี้โดยทำให้เปลืองค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นมากอีกทั้งยังไม่จำเป็นอีกด้วยถ้าท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพราะคุณสามารถเลือกซื้อCCTV ในลักษณะที่เป็นชุดโปรโมชั่นก็ได้โดยจะเหมาะกับบ้านที่ไม่ใหญ่มาก อ่านเพิ่มได้ที่ http://cctvthaiip.blogspot.com/2017/07/blog-post.html

กล้องวงจรปิดhdคืออะไร

ภาพตัวอย่างติดตั้งกล้องวงจรปิด

รีวิวระบบกล้องวงจรปิด HD สำหรับผู้ใดกันที่กำลังมองหาตัวกล้องวงจรปิดมาจัดตั้งขอชี้แนะเลยน่ะขอรับว่าให้เลือกเป็นระบบ HD ดีมากกว่าไม่ว่าจะเป็นระบบ HD-CVI,AHD,TVI พวกเราเลือกแบบไหนก็ได้เพราะเหตุว่าเด๋วนี้เค้าปรับปรุงกันไปแล้วล่ะนะครับตัวเครื่องทดลองรับแนวทางการทำงานของตัวกล้องได้ทุกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามโดยพวกเราจะเรียกเครื่องอันนั้นว่า XVR โดยตัวเครื่องนี้ทดลองรับตัวกล้องทุกระบบ(รวมทั้งตัวกล้องไอพีด้วย) แต่ว่าที่สำคัญที่พวกเราจำเป็นต้องรู้กันก่อนเป็นพวกเราอยากได้ภาพชัดแค่ไหนกันแน่อยากได้มองเห็นอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดอยากได้มองเห็นถึงป้ายทะเบียนรถยนต์พวกเราก็เสนอแนะเลยล่ะครับผมว่าใช้กล้องจำพวก 2 ล้านพิกเซลกันดีกว่าไม่ต้องมาทายใจว่าจะมองเห็นหรือไม่ โดยตัวกล้องที่เลือกควรจะมีระบบการใช้แรงงานที่ครบไม่ว่าจะเป็นระบบการย้อนแสงสว่าง การปรับภาพเพื่อลดแสงสะท้อนรวมทั้งการมองภาพในที่มืดด้วยน่ะนะครับอันนี้สำคัญมาก(ควรจะมีหลอดอินฟาเรด) รวมทั้งอีกข้อตัวกล้องควรจะมีค่า LUX ที่ต่ำตัว LUX ก็คือความรู้ความเข้าใจของตัวกล้องที่จะมองดูในที่มืดได้ยิ่ง LUX ต่ำยิ่งดี ส่วนตัวหลอดอินฟาเรดก็ชี้แนะว่าใช้เป็นแบบใหม่ดียิ่งกว่าเดียวนี้เค้าใช้เป็นหลอดอินฟาเรดจำพวก แอลอีดี กันหมดแล้วเนื่องมาจากตัวหลอดจำพวกนี้จะให้แสงสว่างที่ดีมากกว่ารวมทั้งผู้กระทำระจายของแสงสว่างได้เสมอกันทั้งปวงรวมทั้งที่สำคัญเป็นอายุการใช้งานของตัวหลอดแก่การใช้แรงงานที่นานกว่าธรรมดาแถมยังใช้ไฟฟ้าน้อยลงอีกต่างหาก สำหรับผู้ใดกันแน่ที่อยากได้จัดตั้งตัวกล้องวงจรปิดไว้ด้านนอกตึกพวกเราจำเป็นต้องเลือกระบบกันน้ำด้วยน่ะขอรับอันนี้สำคัญด้วยเหตุว่าถ้าเกิดพวกเราเอาข้างในไปติดด้านนอกแน่ๆล่ะขอรับน้ำเข้ากล้องพักเสียตังค์กันอีกผมมองเห็นหลายๆที่เลยที่เอาตัวกล้องโดมมาจัดตั้งข้างนอกตึกกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งป้อมรปภ. ลองนึกภาพกันน่ะนะครับว่าเวลาฝนตกถึงแม้ว่าจะมีชายคาก็ตามอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการสาดของน้ำฝนได้ แล้วพวกเราจะเสียงไปทำมัยล่ะครับผมพวกเราก็แค่เป็นชนิดกล้องที่ใช้ให้เป็นตัวข้างนอกตึกก็จบเรื่องจบราว อ๋อท่านอาจคิดกันล่ะสิน่ะครับผมว่าตัวกล้องที่ใช้ด้านในราคาไม่แพงว่าที่ใช้ด้านนอกตึก ผมขอบอกเลยนะครับว่าราคาเสมอกันเพียงบริษัทกล้องวงจรปิดเค้าเอามาขายตีราคาให้แตกต่างเพียงเท่านั้นล่ะนะครับ

กล้องวงจรปิดกับราคา

ทำไมท่านถึงต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพของกล้องวงจรปิดมากกว่าในด้านราคาถูก หลายคนปัจจุบันนี้ที่หาซื้อของแต่ละครั้งส่วนใหญ่จะเลือกซื้อของที่มีราคาถูกซึ่งไม่ให้ความสนใจกับคุณภาพของสินค้าเพราะเศรษฐกิจณ ปัจจุบันนี้ที่หลายบ้านหรือหลายๆครอบครัวต้องประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ในขณะเดียวกันที่เศรษฐกิจไม่ดีเท่าไหร่นั้นเหตุใดหลายๆคนจึงมีความต้องการในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพราะว่าคนตกงานเพิ่มขึ้นทำให้เกิดอาชญากรมากขึ้นและมีขโมยหน้าใหม่เกิดขึ้นมาเยอะมากขึ้นเช่นกันดังนั้นหลายๆบ้านจึงอยากจะติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับความปลอดภัยในทรัพย์สินภายในบ้านต่างๆแต่การหาซื้อของหลายๆท่านจะเลือกจากราคามากกว่าคุณภาพของสินค้าที่ต้องใช้งานในด้านความปลอดภัยตลอดเวลาดังนั้นท่านใดที่อยากจะติดตั้งกล้องควรคำนึงหรือให้ความสำคัญกับคุณภาพของตัวสินค้าเป็นอย่างแรกจะดีมาก ทำไมท่านถึงควรให้ความสนใจกับคุณภาพของกล้องวงจรปิดมากว่าการหาซื้อราคาถูกเพราะหลายๆท่านมักจะเน้นในส่วนราคาซึ่งต้องถูกไว้ก่อนฉันถึงจะซื้อแต่สำหรับคุณภาพของตัวกล้องวงจรปิดซึ่งควรเน้นในเรื่องการใช้งานในส่วนความปลอดภัยหรือต้องใช้งานตลอดเวลาคุณจะเน้นแต่ราคาซึ่งคงไม่ได้เพราะว่าท่านต้องให้ความสำคัญในด้านคุณภาพของตัวสินค้าหรือในเรื่องของระบบที่เหมาะกับการใช้งานโดยท่านอยากได้เนื่องจากแต่ละคนซึ่งหาซื้อมาในราคาซึ่งถูกมากๆส่วนใหญ่แล้วจะใช้งานได้ไม่ถึงปีก็เสียแล้วอีกอย่างก็คือไม่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้เนื่องด้วยตัวสินค้าไม่ได้รับประกันเมื่อเสียเพราะว่าเทคนิคการหาซื้อที่มีราคาถูกมากเกินไปดังนั้นหากท่านซื้อกล้องวงจรปิดท่านควรหาซื้อในราคาที่ปานกลางแต่ไม่ต้องถึงขั้นต้องซื้อในราคาที่แพงมากก็ได้เนื่องด้วยวิธีการเลือกซื้อของสำหรับราคากลางๆส่วนใหญ่จะประกันตัวสินค้าเมื่อเสียท่านก็สามารถเปลี่ยนตัวใหม่จากบริษัทซึ่งจำหน่ายกล้องวงจรปิดให้คุณเอามาเปลี่ยนได้เลยเนื่องจากกล้องวงจรปิดซึ่งบ้านของท่านเมื่อติดตั้งไปแล้วส่วนมากจะใช้งานตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนดังนั้นท่านเลิกคิดที่จะซื้อกล้องวงจรปิดในราคาถูกได้เลยเนื่องจากจะทำให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เยอะมากขึ้นเมื่อไม่สามารถใช้งานได้ คุณภาพสำหรับกล้องวงจรปิดโดยความสำคัญมากกว่าคำว่าราคาถูกเนื่องจากหลายคนจะต้องเลือกซื้อสินค้าจากราคาที่ถูกเป็นอย่างแรกโดยไม่คำนึงและไม่ให้ความสำคัญต่อคุณภาพของตัวสินค้าซึ่งอาจจะเสียหรือทำงานไม่ได้ในอนาคตเพราะว่าหลังจากที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดไปแล้วก็ต้องใช้งานอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนดังนั้นคุณไม่ควรหาซื้อของโดยมีราคาถูกซึ่งคุณภาพของสินค้านั้นต่ำมากเนื่องจากท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เยอะขึ้นเมื่อสินค้าไม่สามารถใช้งานได้เหมือนปกติ ความเชื่อแบบผิดๆสำหรับวิธีการเลือกซื้อกล้องวงจรปิดใช้งาน ณ ปัจจุบันนี้มีหลายคนที่อยากจะติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ที่พักอาศัยเนื่องจากวิถีใช้ชีวิตสำหรับหลายๆคนที่ต้องใช้ชีวิตนอกบ้านเยอะกว่าการใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านเนื่องจากหลายๆคนก็ต้องทำงานและไม่มีท่านใดจะมีเวลามานั่งเฝ้าบ้านดังนั้นการหาตัวช่วยที่คุณสามารถไว้ใจได้มาช่วยในด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินของคุณนั้นซึ่งจำเป็นอย่างมากถ้าหากท่านจะติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ที่บ้านเพื่อป้องกันเหตุร้ายต่างๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดซึ่งการเลือกซื้อกล้องวงจรปิดในปัจจุบันโดยมีหลายๆคนโดยมีความเชื่อในด้านที่ผิดๆเพราะว่าหลายๆท่านจะเลือกซื้อจากราคาซึ่งไม่นึกถึงคุณภาพในเรื่องการใช้งานเนื่องจากวิธีการเลือกซื้อของทุกอย่างควรหาที่คุณภาพมากว่าราคาของสินค้า การเลือกซื้อแบบผิดๆของหลายๆคนที่เลือกซื้อกล้องวงจรปิดไปใช้งานนั้นส่วนมากโดยไม่คำนึงถึงในด้านการทำงานแต่หลายๆท่านที่เลือกซื้อส่วนมากจะเลือกซื้อจากราคาซึ่งถูกเพราะว่ายิ่งถูกมากเท่าไหร่หลายๆคนจะยิ่งชอบโดยในเรื่องของคุณภาพของตัวสินค้าซึ่งท่านหาซื้อมาจากราคาโดยถูกและได้ส่วนลดมาเยอะๆส่วนใหญ่สินค้าจะไม่ได้คุณภาพและการใช้งานก็ไม่ตรงตามความต้องการกับท่านอีกด้วยตัวอย่างที่เห็นเรื่อยๆเลยในด้านเทคนิคการเลือกซื้อกล้องวงจรปิดโดยมีราคาถูกส่วนมากจะไม่ได้รับการประกันตัวสินค้าเนื่องจากมีราคาถูกโดยทำให้คุณเลือกซื้อมาใช้งานโดยไม่นึกถึงว่าการทำงานของคุณนั้นควรใช้งานในด้านของความปลอดภัยกับทรัพย์สินภายในบ้านของท่านซึ่งอาจะเกิดการสูญหายหรือขโมยขึ้นบ้านได้เรื่อยๆเนื่องด้วยคุณไม่ได้มีเวลาเฝ้าบ้านอยู่ตลอดเวลาวิธีการหาตัวช่วยที่ดีที่สุดของท่านจึงจำเป็นต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ที่บ้านโดยขอแนะนำให้ท่านที่อยากได้ความปลอดภัยในด้านนี้ควรหาซื้อกล้องวงจรปิดให้ถูกวิธีและไม่ต้องไปคำนึงถึงในด้านราคามากนักแต่ควรคำนึงถึงในส่วนคุณภาพในการใช้งานมากกว่าราคาซึ่งดีกับคุณเป็นอย่างยิ่งในการใช้งานในอนาคต เหตุผลที่คุณไม่ควรเลือกซื้อกล้องวงจรปิดที่มีราคาถูกมาใช้งานและติดตั้งซึ่งบ้านเนื่องจากคนต้องการใช้งานในส่วนความปลอดภัยเมื่อท่านเลือกซื้อมาใช้ในราคาถูกซึ่งท่านไม่ได้นึกถึงคุณภาพของการใช้งานเมื่อมีอาการเสียและใช้งานไม่ได้คุณก็ต้องเสียเวลาไปหาซื้อมาเปลี่ยนใหม่โดยที่คุณควรเสียค่าใช้จ่ายซึ่งเยอะมากขึ้นนั่นเป็นผลมาจากความเชื่อแบบผิดที่ควรเลือกจากราคาที่ถูกก่อนหาคุณภาพสินค้าซึ่งความเชื่อลักษณะนี้เป็นความเชื่อที่ทำให้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งเยอะมากขึ้น หากอยากให้กล้องวงจรปิดมีการใช้งานซึ่งนานขึ้นคุณต้องดูแลอย่างไร ในช่วงอายุด้านการใช้งานกล้องวงจรปิดหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วส่วนมากจะอยู่ที่2-3ปีเป็นอย่างต่ำเนื่องจากด้วยเหตุผลหลากหลายอย่างโดยทำให้การใช้งานอยู่ได้ไม่กี่ปีนั้นอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือบางรายโดยติดตั้งแล้วเสียก็มีหลายเหตุผลแต่เหตุผลที่ทำให้กล้องวงจรปิดพังเร็วนั้นจะอยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่งฝนจะตกหนักหรือตกบ่อยๆโดยทำให้มีปัญหาในส่วนไฟดับ ไฟตก ไฟกระชากและปัญหาเหล่านี้ที่ทำให้การใช้งานสำหรับกล้องเสียและใช้งานไม่ได้ดังนั้นถ้าหากต้องการใช้งานให้นานขึ้นอย่างแรกเลยคือท่านควรหาวิธีแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นอีกโดยจะทำให้ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกับเทคนิคการเลือกซื้อกล้องใหม่ วิธีการใช้งานกล้องวงจรปิดให้มีอายุสำหรับการใช้งานโดยนานขึ้นท่านต้องดูแลอย่างไรเนื่องจากหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วหลายๆท่านก็ต้องใช้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนดังนั้นวิธีการดูแลที่จะให้การใช้งานสำหรับตัวกล้องให้มีอายุนานขึ้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะดูแลเพราะมีหลายๆเหตุผลซึ่งจะทำให้การใช้งานนั้นไม่สามารถใช้งานเหมือนเดิมอย่างแรกเลยท่านต้องหาวิธีแก้ไขก่อนซึ่งจะเกิดปัญหาดังเช่นปัญหาในส่วนไฟดับ ไฟตก ไฟกระชาก เพราะปัญหานี้เกิดจากฝนตกอย่างหนักโดยทำให้เป็นปัญหาสำหรับการใช้งานกล้องวงจรปิดที่ไม่สามารถดูได้เหมือนปกติและสำหรับท่านใดซึ่งมีปัญหาในส่วนอื่นควรจะปรึกษากับบริษัทที่ขายโดยตรงเนื่องจากปัญหาพวกนี้บางอย่างท่านไม่สามารถแก้ไขหรือดูแลแล้วก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นมาซ้ำซากโดยจำเป็นต้องให้ผู้ที่มีความรู้และความชำนาญซ่อมให้หรืออีกอย่างที่สำคัญคือหลังจากติดตั้งไปแล้วต้องมีการตรวจเช็คหรือทำความสะอาดทุกๆ6เดือนจะดีมากเนื่องจากจะได้รู้ถึงปัญหาในขั้นแรกถ้าหากกล้องวงจรปิดที่บ้านท่านเสียจะได้แก้ไขในขั้นแรกเพื่อไม่เกิดปัญหาซึ่งหนักกว่าเดิม การดูแลกล้องวงจรปิดสำหรับการใช้งานที่นานมากขึ้นเนื่องด้วยปัญหาหลังจากโดยติดตั้งไปแล้วส่วนใหญ่จะดับหรือใช้งานไม่ได้ในเวลาฝนตกหนักซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้การใช้งานกล้องของคุณไม่สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมดังนั้นควรจะหาทางป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาซึ่งวิธีซึ่งหลายๆท่านมักจะเลือกใช้อยู่เป็นประจำส่วนใหญ่จะซื้อเครื่องสำรองไฟไปใส่เพราะว่าหากไฟดับจะช่วยสำรองไฟสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะโดยให้กล้องวงจรปิดสามารถใช้งานได้ในเวลาที่เกิดปัญหาขึ้น คำค้นหาเพิ่มเติม :  กล้องcctv  กล้องไอพี กล้องวงจรปิด รับติดตั้งกล้องวงจรปิด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ website: http://okami-cctv.com Hotline :   083-907-4400, 02-108-4706, 02-543-69

ups สำหรับกล้องวงจรปิด

คุณสมบัติของUPS สำหรับกล้องIP CAMERA สำหรับเครื่องสำรองไฟ มีความจำเป็นอย่างมากกับCCTVเนื่องจากปัญหาในส่วนไฟดับ ไฟตก ไฟกระชากโดยส่งผลทำให้CCTVมีอายุในการทำงานน้อยลงหากเกิดเหตุการณ์สำคัญ เมื่อมีไฟดับกล้องIP CAMERAซึ่งไม่มีการบันทึกเช่นกันดังนั้นท่านที่ติดตั้งกล้องIP CAMERAควรมีUPS อย่างน้อยหนึ่งเครื่องสำหรับกล้องซึ่งเฉพาะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอย่างอื่น ตามมาทีหลัง ประโยชน์ในการเลือกใช้UPS สำหรับกล้องวงจรปิดเพื่อสำรองไฟขณะไฟดับ ไฟตก ไฟกระชาก และป้องกันการเกิดฟ้าผ่าโดยทำให้เครื่องบันทึกภาพและกล้องเสียหายได้หลายคน ที่ติดตั้งกล้องIP CAMERAไปแล้วอาจจะมองว่าUPS ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อมาใส่เพราะว่าปัญหายังไม่เกิดกล้องยังสามารถทำ งานได้อยู่หลายคนเลยไม่สนใจแต่เมื่อเข้าช่วงหน้าฝนท่านจะรู้เลยว่า