Category «กล้องวงจรปิด»

รวบรวมข่าวสารด้านกล้องวงจรปิด กล้องcctv ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในประเทศและต่างประเทศพร้อมแนะนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆที่ได้ออกสู่ท้องตลาด

ประโยชน์ของ กล้องวงจรปิดอินฟาเรด

ประโยชน์ ของการ เลือกซื้อกล้องโดยมีอินฟาเรด ปัญหาที่หลายคนเลือกใช้กล้องCCTVแบบมีอินฟาเรดเพราะว่าสถานที่ใช้ติดตั้งนั้นไม่มีแสงสว่างหรือมืดสนิทซึ่งการเลือกใช้กล้องประเภทมีอินฟาเรดจะปรับแสงให้สว่างโดยเป็นภาพขาว-ดำเหมาะสมกับการใช้งานสำหรับช่วงเวลากลางคืนและยังสามารถใช้งานได้ในส่วนเวลากลางวันอีกด้วย ข้อดีของกล้องวงจรปิดชนิดอินฟาเรดซึ่งมีประโยชน์อย่างมากกับพื้นที่หรือบริเวณสำหรับเลือกใช้ติดตั้งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีแสงสว่างโดยเป็นพื้นที่ทึบแสงหรือมืดสนิทจะไม่เหมือนกล้องCCTVโดยไม่มีอินฟาเรดซึ่งสามารถเลือกใช้ได้สำหรับตอนกลางวันแต่ไม่สามารถใช้ได้ในเวลากลางคืนในส่วนกล้องวงจรปิดแบบอินฟราเรดสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ภาพที่ได้ในช่วงเวลากลางคืนของกล้องชนิดที่มีอินฟาเรดซึ่งได้ภาพแบบขาว-ดำซึ่งระยะในส่วนการมองเห็นสำหรับCCTVแบบอินฟาเรดจะอยู่ในระยะ10-20เมตรที่สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนหลายคนโดยเลือกใช้กล้องCCTVชนิดอินฟาเรดโดยจะเป็นประโยชน์เพราะสามารถมองเห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนกล้องCCTVประเภทอินฟาเรดจึงได้รับความสนใจจากผู้ที่สนใจนำไปใช้ติดตั้งกับที่บ้านสูงมากขึ้นเรื่อยๆ การเลือกซื้อกล้องวงจรปิดประเภทมีอินฟาเรดซึ่งมีข้อดีในเรื่องการทำงานที่สามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งที่หลายคนที่เลือกใช้กล้องCCTVประเภทมีอินฟาเรดเนื่องด้วยต้องการใช้งานสำหรับช่วงเวลากลางคืนเนื่องจากกล้องCCTVอินฟาเรดสามารถทำงานได้ถึงแม้บริเวณนั้นซึ่งไม่มีแสงสว่างเลยก็ตามแต่ต้องอยู่ในระยะ10-20เมตรเพราะว่าถ้าไกลกว่านี้อินฟราเรดจะส่องไม่ถึง ข้อดี ของการ เลือกซื้อกล้องCCTVที่มีอินฟาเรด สาเหตุที่หลายคนเลือกซื้อCCTVประเภทมีอินฟาเรดเนื่องด้วยบริเวณที่ใช้ติดตั้งนั้นไม่มีแสงสว่างหรือมืดสนิทซึ่งการใช้กล้องชนิดซึ่งมีอินฟาเรดจะปรับแสงให้สว่างโดยเป็นภาพขาว-ดำเหมาะสำหรับการทำงานสำหรับช่วงเวลากลางคืนและยังสามารถใช้งานได้ในช่วงเวลากลางวันอีกด้วย ประโยชน์ของกล้องCCTVแบบอินฟาเรดซึ่งมีข้อดีอย่างยิ่งกับพื้นที่หรือบริเวณที่เลือกใช้ติดตั้งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีแสงสว่างหรือเป็นพื้นที่ทึบแสงหรือมืดสนิทซึ่งจะไม่เหมือนกล้องCCTVโดยไม่มีอินฟาเรดโดยสามารถเลือกใช้ได้สำหรับตอนกลางวันแต่ไม่สามารถใช้ได้ในตอนกลางคืนในส่วนกล้องวงจรปิดชนิดอินฟราเรดสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยภาพที่ได้ในช่วงเวลากลางคืนของกล้องชนิดที่มีอินฟาเรดจะได้ภาพประเภทขาว-ดำซึ่งระยะสำหรับการมองเห็นสำหรับกล้องวงจรปิดประเภทอินฟาเรดจะอยู่ในระยะ10-20เมตรซึ่งสามารถมองเห็นได้ในช่วงกลางคืนหลายคนซึ่งเลือกใช้กล้องชนิดอินฟาเรดโดยจะเป็นประโยชน์เนื่องจากสามารถมองเห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนกล้องCCTVประเภทอินฟาเรดซึ่งได้รับความสนใจจากท่านที่สนใจนำไปติดตั้งกับที่บ้านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ วิธีการเลือกใช้กล้องCCTVประเภทมีอินฟาเรดโดยมีข้อดีในเรื่องการใช้งานที่สามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งที่หลายท่านที่เลือกใช้กล้องCCTVลักษณะมีอินฟาเรดเนื่องด้วยต้องการใช้งานในช่วงเวลากลางคืนเพราะกล้องCCTVอินฟาเรดสามารถใช้งานได้ถึงแม้บริเวณนั้นจะไม่มีแสงสว่างเลยก็ตามโดยต้องอยู่ในระยะ10-20เมตรเพราะถ้าไกลกว่านี้อินฟราเรดจะส่องไม่ถึง เลือกใช้งานกล้องวงจรปิดไปนานๆก็เสียได้เหมือนกัน กล้องซึ่งมีการติดตั้งหรือมีการเลือกใช้งานเป็นระยะเวลาที่นานวิธีการทำงานของกล้องอาจจะใช้งานได้ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากกล้องที่ติดตั้งไปนานๆมีการใช้งานตลอดทั้งวันและตลอดทั้งคืนอีกอย่างอายุการใช้งานของตัวกล้องวงจรปิดไม่ว่าจะเป็นเลนส์ของกล้องซึ่งมีอายุกับวิธีการทำงานเพียง1-2ปีถ้าหากเลนส์IP CAMERAเสียคุณก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมIP CAMERAหรือถ้าหากท่านไม่สามารถซื้อเลนส์มาเปลี่ยนใหม่ได้ก็หาซื้อCCTVตัวใหม่มาใส่แทน วิธีการใช้งานของIP CAMERAแต่ใช้ไปนานๆก็เสียได้เหมือนกันเพราะว่าวิธีการเลือกใช้งานกล้องวงจรปิดต้องเปิดใช้งานตลอดเนื่องด้วยความต้องการของหลายคนซึ่งติดตั้งกล้องไว้ที่บ้านก็เพื่อให้กล้องเฝ้าบ้านในยามที่ท่านไม่อยู่บ้านหรือออกไปทำธุระนอกบ้านบ่อยๆการเลือกติดตั้งกล้องCCTVจะช่วยท่านดูแลบ้านได้เยอะเลยทีเดียวกล้องCCTVมีหลายอย่างที่จะทำให้วิธีการใช้งานนั้นลดลงจากแต่ก่อนสิ่งแรกเลยวิธีการใช้กล้องCCTVเป็นเวลานานกล้องถ้าใช้งานไปนานๆเลนส์ของกล้องในปัจจุบันจึงสามารถใช้งานได้เพียงแค่1-2ปีเท่านั้นหรือกล้องการใช้งานในช่วงเวลาที่ฝนตกบ่อยๆหรือฝนตกแรงอาจจะทำให้ไฟดับ ไฟตก ไฟกระชาก เนื่องด้วยปัญหาเหล่านี้ทำให้กล้องวงจรปิดที่ท่านเลือกใช้งานเสียหรือใช้งานไม่ได้เช่นกัน IP CAMERAที่มีการใช้งานตลอดเวลาและยังมีอายุในส่วนการใช้งานที่นานมากๆการชำรุดหรือเสียนั้นต้องมีอยู่แล้วเนื่องจากวิธีการเลือกใช้งานของCCTVซึ่งมีการใช้งานตลอดเวลาซึ่งไม่แปลกที่จะมีอาการเสียหรือใช้งานไม่ได้เกิดขึ้นบ้างตามระยะเวลาของตัวกล้องเองโดยถ้าหากใครที่เลือกใช้งานCCTVเป็นระยะเวลาที่นานมากๆควรจะเปลี่ยนมาเลือกใช้ระบบใหม่ได้แล้วด้วยเหตุผลหลายอย่างทั้งในด้านของอะไหล่ซึ่งไม่สามารถหาซื้อมาเปลี่ยนได้ คุณสมบัติ ของ กล้องวงจรปิดแบบโดมที่คนส่วนใหญ่สนใจเลือกใช้งาน หลายท่านที่เลือกติดตั้งกล้องชนิดโดมเนื่องด้วยกล้องชนิดโดมมีขนาดที่เล็กกะทัดรัดเหมาะสำหรับเอาไปติดตั้งภายในตัวบ้านหรือบริเวณตัวอาคารสูงที่สุดเนื่องจากกล้องชนิดเป็นกล้องที่เลือกใช้สำหรับติดตั้งภายในเท่านั้นซึ่งทำให้หลายคนเอาไปติดตั้งหรือเลือกใช้งานกันเป็นจำนวนมากและส่วนมากที่หลายท่านเลือกใช้จะเป็นระบบกล้องไอพีเยอะกว่าระบบกล้องวงจรปิดอนาล็อกซึ่งนี้ก็เพราะกล้องไอพีที่ซึ่งมีความคมชัดค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับระบบกล้องวงจรปิดประเภทอนาล็อกหรือกล้องวงจรปิดประเภทธรรมดาโดยมีความคมชัดไม่เยอะเท่าไหร่ กล้องชนิดโดมจะมีชนิดเล็กกะทัดรัดมีทั้งระบบกล้องซึ่งเป็นประเภทไอพีและก็ประเภทอนาล็อกในเรื่องของความเหมาะสมเฉพาะวิธีการเลือกใช้งานหรือวิธีการเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดโดมโดยจะเข้ากับการติดตั้งสำหรับภายในเท่านั้นเพราะกล้องชนิดโดมไม่สามารถกันน้ำหรือหรือกันฝนได้จะไม่เหมือนกับกล้องทรงกระบอกโดยเข้ากับการเลือกติดตั้งชนิดภายนอกที่สามารถกันน้ำกันฝนได้โดยลักษณะของกล้องโดมที่หลายท่านสนใจเลือกติดตั้งซึ่งเป็นกล้องแบบโดมระบบไอพีเนื่องจากเป็นระบบที่มีความคมชัดสูงในองค์กรหรือในหลายๆหน่วยงานซึ่งคนส่วนใหญ่นิยมใช้งานเนื่องด้วยหลายคนที่เลือกซื้อใช้งานเนื่องจากอยากได้ภาพซึ่งมีความคมชัดและราคาที่อยู่ในระดับปานกลางที่คุณสามารถหาซื้อได้หลายๆคนจึงเลือกหาซื้อไปติดตั้งภายในบ้านกันเป็นจำนวนมาก คุณสมบัติของกล้องประเภทโดมที่คนส่วนมากนิยมเลือกซื้อไปใช้งานหรือเลือกไปติดตั้งนั้นเพราะว่ากล้องวงจรปิดชนิดโดมโดยคุณสมบัติสำหรับสำหรับการติดตั้งที่เหมาะกับบริเวณภายในบ้านเยอะที่สุดหลายๆท่านคงสงสัยว่าทำไมกล้องโดมถึงเหมาะสมที่จะติดตั้งเฉพาะภายในเท่านั้นเพราะว่ากล้องวงจรปิดโดมไม่สามารถกันน้ำกันฝนได้เหมือนกล้องแบบทรงกระบอกซึ่งสามารถกันน้ำกันฝนได้ซึ่งทำให้หลายท่านที่ต้องการติดตั้งบริเวณภายในเลือกซื้อกล้องวงจรปิดโดมโดยเหมาะกับการทำงานแบบภายในเยอะที่สุด

การเลือกติดตั้งกล้องcctv

ตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิด ipcamera

การเลือกCCTVชนิดภายนอก วิธีเลือกกล้องCCTVมีทั้งประเภทภายในและแบบภายนอกซึ่งจะมีความแตกต่างกันในด้านการติดตั้งเพราะว่าการเลือกกล้องวงจรปิดประเภทภายในซึ่งเหมาะกับการใช้ติดตั้งบริเวณในตัวบ้านในส่วนระบบกล้องCCTVชนิดภายนอกซึ่งจะเหมาะสมสำหรับการติดตั้งบริเวณนอกบ้าน ระบบCCTVประเภทภายนอกซึ่งคุณสมบัติพื้นฐานส่วนใหญ่จะเหมาะต่อการเลือกติดตั้งชนิดภายนอกซึ่งเป็นการเลือกดูCCTVแบบทรงกระบอกเพราะว่ากล้องCCTVชนิดทรงกระบอกสามารถป้องกันน้ำได้ผู้ที่สนใจส่วนมากจึงให้ความสนใจนำไปติดตั้งกล้องวงจรปิดประเภทภายนอกมากขึ้นมาตลอดอีกทั้งระบบในส่วนกล้องวงจรปิดประเภทภายนอกซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้าที่นำไปติดตั้งCCTVหรือแม้แต่กระทั่งในด้านของการใช้งานก็มีการพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้งานIP CAMERA หรือการใช้งานHD-CVI ที่มีการพัฒนาระบบให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเพิ่มยิ่งขึ้น กล้องวงจรปิดแบบภายนอกได้มีการพัฒนามากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนลักษณะในตัวกล้องและระบบของกล้องที่มีการพัฒนาในด้านคุณภาพความคมชัดของภาพที่มีความละเอียดเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยสำหรับในด้านของราคาของกล้องวงจรปิดนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวสินค้าเช่นกัน ประโยชน์ในด้านการติดตั้งCCTVแบบเดินสาย การติดตั้งCCTVมีทั้งชนิดเดินสายและชนิดไร้สายส่วนประโยชน์ในด้านการติดตั้งCCTVชนิดเดินสายและแบบไร้สายโดยมีความแตกต่างกันในส่วนสำหรับการส่งสัญญาณภาพเพราะว่าการติดตั้งกล้องCCTVประเภทเดินสายจะช่วยให้การส่งสัญญาณนั้นมีความเสถียรกว่าการติดตั้งCCTVแบบไร้สายอยู่พอสมควร สำหรับประโยชน์ของการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบเดินสายและช่วยในส่วนของการรับส่งสัญญาณของภาพที่เสถียรมากกว่าCCTVแบบไร้สายเพราะกล้องCCTVชนิดไร้สายจะใช้เพียงแค่สัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับการเชื่อมต่อหากสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรการรับส่งสัญญาณก็จะขัดข้องตามไปด้วยและนี่จึงเป็นสาเหตุสำคัญในการเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบเดินสายมากกว่าประเภทไร้สายสำหรับในด้านของการหาซื้อกล้องวงจรปิดประเภทเดินสายและแบบไร้สายสามารถหาเลือกซื้อได้ง่ายหรือตามท้องตลาดทั่วไปหรือเลือกซื้อทางอินเตอร์เน็ตเลยซึ่งตรงนี้จะให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง

ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน

ติดตั้งกล้องวงจรปิด

เหตุใดช่างต้องแนะนำให้คุณติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบโดมเอาไว้ภายในบ้าน กล้องวงจรปิดที่เข้ากับการติดตั้งภายในของบ้านต้องจะเลือกลักษณะไหนเพราะว่าปัจจุบันนี้มีหลายๆอย่างให้หาใช้อีกทั้งเทคโนโลยีในด้านการใช้งานร่วมกับกล้องที่เหมาะสมกับที่พักอาศัยของท่านเมื่อต้องเลือกซื้อกล้องไปติดตั้งภายในบ้านเพราะหลายคนที่ต้องการจะติดตั้งบริเวณในบ้านส่วนใหญ่แล้วก็เพื่อต้องการความปลอดภัยในทรัพย์สินบริเวณในบ้านของหลายคุณเนื่องด้วยหากทรัพย์สินภายในบ้านของคุณหายขึ้นมาท่านสามารถย้อนดูเหตุการณในช่วงเวลานั้นได้เลยเพราะปัญหาแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นก่อนการติดตั้งส่วนใหญ่ช่างจะเป็นคนแนะนำในเรื่องของกล้องซึ่งควรจะติดตั้งลักษณะไหนถึงจะเหมาะกับหน้างาน ในด้านของบริเวณในตัวบ้านซึ่งช่างส่วนใหญ่แนะนำกล้องวงจรปิดลักษณะไหนจึงเหมาะกับภายในบ้านนั้นช่างจะแนะนำให้ใช้เป็นกล้องวงจรปิดลักษณะโดมเพราะว่าลักษณะภายนอกต่างๆของโดมที่มีลักษณะเล็กและมีลักษณะในการใช้งานซึ่งเหมาะกับภายในมากที่สุดสำหรับใครโดยสงสัยว่าทำไมต้องใช้เป็นกล้องวงจรปิดในลักษณะโดมนั้นใช้แบบอื่นและลักษณะอื่นไม่ได้เลยหรอท่านสามารถใช้ลักษณะอื่นได้หรือไม่เพราะกล้องมีหลายๆแบบซึ่งๆคุณสามารถเลือกซื้อลักษณะอื่นมาติดตั้งได้เช่นกันแต่ลักษณะและขนาดอาจจะไม่ได้เล็กเหมือนกับลักษณะโดมที่ติดกับภายในซึ่งดูสวยงามกว่าแบบอื่นอีกทั้งเหตุผลหลักที่ต้องใช้โดมกับภายในเนื่องจากโดมไม่สามารถกันน้ำกันฝนได้ซึ่งไม่เข้ากับพื้นที่ที่อยากจะใช้งานภายนอกเนื่องจากกล้องที่ใช้งานภายนอกควรจะมีคุณสมบัติที่สามารถกันน้ำกันฝนได้เพราะว่าเป็นงานภายนอกซึ่งไม่ควรใช้แบบโดมสำหรับงานภายนอกดังนั้นหากท่านใดซึ่งต้องการติดตั้งกับบริเวณภายในควรหาใช้กล้องวงจรปิดลักษณะโดม เหตุที่ช่างถึงแนะนำให้คุณติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบโดมเอาไว้ภายในบ้านเพราะว่าเป็นกล้องซึ่งเข้ากับงานภายในเยอะที่สุดเพราะเป็นกล้องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดหรือไม่สามารถกันน้ำกันฝนได้จึงไม่เหมาะที่จะเอาไปติดตั้งกับงานภายนอกสาเหตุแบบนี้โดยทำให้ช่างที่รับติดตั้งส่วนมากซึ่งแนะนำกล้องวงจรปิดแบบโดมเอาไปใช้ติดตั้งภายในบ้านกันซะเป็นส่วนมาก

ตรวจกล้องวงจรปิดทุก6เดือน

เช็คกล้องวงจรปิด

การตรวจเช็ค CCTV ทุก6เดือนดีไหม วิธีการเลือกใช้งานสำหรับกล้องCCTVหลังจากที่คุณได้ติดตั้งไปแล้วทำไมจึงควรตรวจเช็คกล้องCCTVทุกๆ6เดือนซึ่งหลายท่านที่ติดตั้งกล้องCCTVไปแล้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ตรวจเช็คกันเท่าไหร่เพราะว่าบางคนติดตั้งกล้องCCTVไปแล้วมองว่าเพิ่งติดตั้งไปจึงไม่ได้คิดว่าจะเสียเร็วจึงไม่เรียกช่างตรวจเช็คแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าหากท่านติดตั้งกล้องIP CAMERAไปแล้วจึงควรเรียกช่างมาตรวจเช็คเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานยิ่งขึ้น สำหรับวิธีตรวจเช็คกล้องวงจรปิดทุก6เดือนถือเป็นการตรวจเช็คในขั้นพื้นฐานอยู่แล้วเหตุผลที่เราต้องตรวจเช็คกล้องวงจรปิด ทุกๆ6เดือนนั้นก็เพราะกล้องวงจรปิด มีการทำงานแทบทุกวันอีกทั้งยังติดตั้งในส่วนภายนอกการทำงานจึงจะหนักกว่ากล้องวงจรปิด แบบภายในซึ่งติดตั้งภายในบ้านเพราะฉะนั้นใครที่ติดตั้งกล้องCCTV ไปแล้วก็ควรหมั่นตรวจสอบคุณภาพของกล้องIP CAMERA ซึ่งมีการทำงานเรื่อยๆตลอดทั้งวันทั้งคืนซึ่งไม่แปลกที่จะมีการตรวจเช็คเนื่องจากการตรวจเช็คกล้องCCTV จะช่วยทำให้การใช้งานของกล้องCCTV มีอายุการใช้งานที่สูงขึ้น

การเลือกเลนส์กล้องวงจรปิด

การเลือกขนาดของเลนส์กล้องวงจรปิด เลนส์ของกล้องวงจรปิดส่งผลอย่างยิ่งต่อความแหลมคมชัดของภาพที่ปรากฏบนจอภาพ การเลือกใช้เลนส์นั้นจำต้องใคร่ครวญตั้งแต่ความยาวจุดโฟกัส ระยะจุดโฟกัสของเลนส์กับมุมการเห็น รวมทั้งขนาดของเลนส์ ความยาวจุดโฟกัส (Focal length) เป็นระยะจากเลนส์ถึงจุดที่แสงสว่างหักเหมาตัดกัน เมื่อแสงสว่างเดินทางมาจากวัตถุ หรือระยะจากจุดกึ่งกลางเลนส์ถึงจอสำหรับรับภาพ ซึ่งภาพจะแจ่มแจ้งที่สุดเมื่อเลนส์ถ่ายภาพวัตถุในระยะที่ไกลที่สุด หรือระยะมาก ความยาวจุดโฟกัสส่งผลกับ องศาการแลเห็นภาพ หรือ Angle of view หรือพื้นที่ในการรับภาพ เลนส์ความยาวจุดโฟกัสแต่ละอันจะให้องศาในการรับภาพแตกต่างกัน เลนส์ที่มีความยาวจุดโฟกัสสั้นกว่าจะมีพื้นที่การแลเห็นภาพกว้างกว่า ความผิดเพี้ยนของภาพ โดยเลนส์ที่มีความยาวจุดโฟกัสสั้นกว่าจะให้รูปร่างของวัตถุผิดเพี้ยนมากยิ่งกว่า ยกตัวอย่างเช่น เลนส์ 3.6 มม. จะให้ภาพวัตถุออกแนวโค้งๆวัตถุที่อยู่ใกล้ก็บางทีอาจจะมองบวมกว่าข้อเท็จจริง มากยิ่งกว่าเลนส์ 4 มม. ฯลฯ ระยะชัดลึกของภาพ หรือ Depth of field เป็นระยะไกลสุดที่สามารถยนต์แลเห็นภาพได้ชัดตลอด เลนส์ที่มีความยาวจุดโฟกัสสั้นกว่า จะมีระยะชัดลึกของภาพน้อยกว่า ได้แก่ เลนส์ 4 มม. จะมีระยะชัดลึกน้อยกว่าเลนส์ 8 มม. หรือก็คือ เลนส์ 8 มม. จะมองดูภาพได้ไกลกว่าเลนส์ 4 มม.