Monthly archives: June, 2016

ups สำหรับกล้องวงจรปิด

คุณสมบัติของUPS สำหรับกล้องIP CAMERA สำหรับเครื่องสำรองไฟ มีความจำเป็นอย่างมากกับCCTVเนื่องจากปัญหาในส่วนไฟดับ ไฟตก ไฟกระชากโดยส่งผลทำให้CCTVมีอายุในการทำงานน้อยลงหากเกิดเหตุการณ์สำคัญ เมื่อมีไฟดับกล้องIP CAMERAซึ่งไม่มีการบันทึกเช่นกันดังนั้นท่านที่ติดตั้งกล้องIP CAMERAควรมีUPS อย่างน้อยหนึ่งเครื่องสำหรับกล้องซึ่งเฉพาะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอย่างอื่น ตามมาทีหลัง ประโยชน์ในการเลือกใช้UPS สำหรับกล้องวงจรปิดเพื่อสำรองไฟขณะไฟดับ ไฟตก ไฟกระชาก และป้องกันการเกิดฟ้าผ่าโดยทำให้เครื่องบันทึกภาพและกล้องเสียหายได้หลายคน ที่ติดตั้งกล้องIP CAMERAไปแล้วอาจจะมองว่าUPS ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อมาใส่เพราะว่าปัญหายังไม่เกิดกล้องยังสามารถทำ งานได้อยู่หลายคนเลยไม่สนใจแต่เมื่อเข้าช่วงหน้าฝนท่านจะรู้เลยว่า

การดูแลกล้องCCTV

ดูแลกล้องCCTV ยังไงถึงจะช่วยยืดอายุการทำงาน วิธีการดูแลกล้องวงจรปิด สำหรับวิธีการยืดอายุการใช้งานกับ กล้องIP CAMERA ให้นานมากขึ้นซึ่งจำเป็นต้องดูแลรักษาให้มีความแข็งแรงคงทนเพราะการทำงานของ กล้องIP CAMERA ที่ติดตั้งไปแล้วจะใช้งานตลอดทั้งวันทั้งคืนดังนั้นการดูแลรักษากล้องIP CAMERA ในเบื้องต้นจะช่วยให้CCTV ของท่านสามารถใช้งานได้นานขึ้น

ปัญหาของกล้องวงจรปิด

ปัญหาในด้านการใช้งานกล้องวงจรปิดที่เกิดขึ้นเป็นประจำนั้นคุณต้องทำแบบไหน วิธีการแก้ไขหรือการหาวิธีต่างๆโดยทำให้ไม่เกิดปัญหาสำหรับการใช้งานกล้องวงจร ปิดโดยมักจะเกิดขึ้นตลอดนั้นต้องทำแบบไหนเช่นสาเหตุในด้านกล้องดับและใช้งาน ไม่ได้แบบปกติซึ่งท่านต้องทำอย่างไรหากท่านใดซึ่งมีปัญหาหรือเกิดเหตุการณ์ แบบนี้ขึ้นมานั้นเพราะบางท่านอาจจะไม่ได้มีปัญหาแค่อย่างเดียวเท่านั้นซึ่ง หลายๆท่านซึ่งต้องหาวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ขึ้นมาอีก ปัญหาการใช้งานกล้องวงจรปิดซึ่งทำให้เกิดปัญหาโดยไม่สามารถใช้งานได้นั้นส่วนมาก แล้วซึ่งเป็นเหตุผลเดิมๆเช่นกล้องดับหรือลืมเสียบปลั๊กโดยปัญหาเหล่านี้คุณ สามารถแก้ไขเองได้เช่นการไม่ได้เสียบปลั๊กโดยท่านสามารถตรวจสอบเพื่อความแน่ ใจก่อนว่าคุณไม่ได้ลืมเสียบปลั๊กและปลั๊กที่เสียบนั้นไม่หลุดและหลวมซึ่งทำ ให้การใช้งานกล้องไม่สามารถใช้ได้เหมือนเดิมแต่กับปัญหาของกล้องดับ