Monthly archives: May, 2016

Lens Iris

การเปิด-ปิด ม่านรับแสง (Iris) การเปิด-ปิด ม่านรับแสง (Iris) ของ Motorized Zoom Lens มี 2 ชนิด คือ 1. การเปิด-ปิดด้วยมือ (Manual Iris) คือการปรับขนาดของม่านแสง (Iris) ทำการเปิด หรือ ปิดขนาดของรูรับแสง (Aperture) ด้วยตัวควบคุมการทำงานของเลนส์ (Lens) จะต้องเป็ฯชนิดที่มี ปุ่ม/สวิทส์ เปิด-ปิด หรือปรับขนาดของม่านแสงได้ (Iris Control Function) 2. การเปิด-ปิดอัตโนมัติ (Auto Iris) คือการปรับขนาดของม่านรับแสง จะทำงานร่วมกับการทำงานของ กล้องวงจรปิด CCTV ตัวกล้องวงจรปิดจะมีวงจรไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟให้กับเลนส์ การจ่ายไฟฟ้าให้กับเลนส์มี 2 แบบ คือ CMOS