Monthly archives: September, 2015

กล้องcctvที่สามารถ

กล้องวงจรปิดที่สามารถถ่ายภาพย้อนแสงได้ ในปัจจุบันกล้องcctvถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยรักษาความปลอดภัย ที่ในปัจจุบันนิยมใช้กันเป็นจำนวนมากและอย่างแพร่หลาย แต่บางครั้งการติดตั้งกล้องcctvก็มักจะพบกับปัญหามากมายเช่นกัน อย่างเช่นในกรณีที่เราจะนำมาเสนอในวันนี้ก็คือ เรื่องของการถ่ายภาพย้อนแสง ซึ่งเมื่อไรที่เราทำการติดตั้งกล้องcctv แล้วมีการติดตั้งในจุดที่มีแสงส่องเข้าหน้ากล้องก็จะส่งผลทำให้ภาพที่เราเห็นนั้นพร่ามัว ไม่สามารถที่จะเห็นในรายละเอียดของภาพได้ โดยลักษณะการย้อนแสงก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการถ่ายภาพย้อนแสงจากกล้องถ่ายรูป ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สามารถช่วยทำให้กล้องวงจรปิดสามารถที่จะทำการถ่ายภาพย้อนแสงได้ โดยหากจะแบ่งก็สามารถแบ่งออกเป็น 2 เทคโนโลยีหลักๆที่นำมาใช้ ดังต่อไปนี้ เทคโนโลยี WDR – Wide Dynamic Range เป็นเทคโนโลยีที่ถูกเลือกมาใช้กับกล้องวงจรปิด โดยจะถูกติดตั้ง Image Sensor แบบ CCD 2 ตัว ซึ่งปกติแล้วในกล้องทั่วไปกล้อง 1 ตัวจะใช้ Image Sensor 1 ตัวเท่านั้น   ซึ่งใน 2ตัวที่ถูกติดตั้งไว้ในกล้องนั้นจะประกอบไปด้วย CCD ตัวที่ 1 ที่มีความไวต่อแสงสูง (High Speed CCD) และอีกตัวหนึ่งเป็น CCD แบบที่ความไวแสงต่ำ(Low Speed CCD) ซึ่งเมื่อ Image Sensor ทั้ง …