Monthly archives: June, 2015

กล้องวงจรปิดvsไอพี

กรณีแหวกแนวของกล้องวงจรปิดกลุ่ม Analog กับ IP Camera กล้องวงจรปิดใน ที่ปัจจุบันมีหลากหลายรุ่น หลากหลายประเภท มอบเลือกตั้งขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนว่าต้องการกล้องวงจรปิดข้างไรไป ใช้งาน ในบทความนี้จะพูดถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างกล้องวงจรปิดแบบ Analog และ กล้องวงจรปิดแบบ IP Camera ว่ามีเนื้อความฉีกแนวกันอย่างไร 1. เรื่องของ กระแสความกระจ่าง ความ คมชัดของกล้องวงจรปิดแบบ Analog จะมี คดีคมชัดในรูปแบบของ TVL ซึ่งถ้ามี TVL มากความคมชัดก็จะมาก แต่ถ้ามี TVL น้อยความคมชัดก็จะน้อย เพราะว่าที่ล่าสุดTVL สูงสุดจะอยู่ที่ 700-750 TVL แต่ในส่วนของกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera จะมี เพราะว่าในที่สมัยปัจจุบันในรูปแบบของ Megapixel ซึ่งจะเป็นภาพแบบการเรียงตัวของจุดซึ่งจะให้ภาพชัดเจนกว่า TVL มากกว่ามาก ซึ่งในปัจจุบัน โดยณสมัยนี้จะมีตั้งแต่ 1.3 Megapixel – 3 Megapixel ยิ่ง Megapixel มากความคมชัดก็จะมากตามไปด้วย …

ข้อคดีข้อคดีเอ้ของกล้องวงจรปิดกับชีวิตภายในประจุบัน

กล้องวงจรปิดหรือcctvในปัจจุบัน สมมติผมลองตรวจดูดูดีๆ ไมว่าจะ บนถนหนทางต่างๆ สถานที่ราชการ ห้างร้าน หรือแม้แต่ที่อยู่ที่อยู่อาศัยทั่วไป เราจะสามารถพบเห็นกล้องวงจรปิดถูกติดตั้งอยู่ทั่วไป นั่นเป็นเพราะปัจจุบันนี้อรรถประโยชน์ของเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดในประเด็น เหตุปลอดภัยนั้น เป็นที่ยอมรับว่าเป็นคุณค่าคุ้มค่าที่จะลงทุนติดตั้งไว้ เป็นผู้ช่วยในการตรวจตราดูแล ป้องกันเหตุร้ายหรืออาชญากรผู้ไม่หวังดี ใน หลายประเทศให้ข้อคดีประธานกับการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้เพื่อดูแลความสงบ เรียบร้อย และป้องกันของปลอดภัยในคุณภาพชีวิตของราษฎรพลเมือง อย่างในประเทศอังกฤษที่ได้รับสมัญญาติเตียนเป็นประเทศที่มีความเคร่งครัด เรื่องระเบียบและกฎหมายควบคุมต่างๆ มีการติดกล้องวงจรปิดนับล้านตัว ขณะที่ในบ้านเราเองก็ให้ความสำคัญกับการพึ่งเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดมากขึ้น โดยใน 50 เขต ทั่ว กทม. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดอยู่ราว 2 หมื่นกว่าตัว ซึ่งต่างว่าดีฉันพบเจอเหตุไม่คาดฝันในพื้นที่ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เราสามารถติดต่อขอดูภาพจากกล้องเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการจับตัวคนร้าย หรือเป็นข้อมูลทางกฎหมายได้ ยิ่งไปกว่านี้บรรดาหน่วยงานห้างร้านต่างๆ และสถานที่ราชการ ก็นิยมติดตั้งกร้องวงจรปิดกันมากขึ้น เต็มอกก็เหตุด้วยความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน แม้กล้องวงจรปิดจะไม่ ได้ก่อกิจ. งานคลี่คลายเหตุร้ายใน ณ วินาทีที่เกิดเหตุ แต่อย่างน้อยมันก็ทำหน้าที่สำคัญคือการบันทึกภาพเหตุที่สามารถนำมาใช้จัดการ กับปัญหาได้ในภายหลัง ยิ่งไปกว่านี้การมีกล้องวงจรปิดยังช่วยสร้างความรู้สึกอุ่นใจ รู้สึกแม้ข้อความสถิรในชีวิต เพราะเสมือนมีคนคอยคุ้มครองดูแลความปลอดภัยอยู่ใกล้ๆ ตัว

วิธีการเลือกเลนส์กล้องวงจรปิด

งานลงคะแนนขนาดของเลนส์กล้องวงจรปิด เลนส์สิ่งกล้องวงจรปิดมีอยู่บท สรุปอย่างมากต่อข้อความคมชัดของภาพที่ปรากฏบนจอภาพ การคัดชดใช้เลนส์นั้นต้องพิจารณาตั้งแต่ความยาวโฟกัส พักจุดโฟกัสของเลนส์กับมุมการมองเห็น และขนาดของเลนส์ เรื่องแถวโฟกัส (Focal length) คือระยะจากเลนส์ถึงจุดที่แสงหักเหมา บั่นกักด่าน เมื่อ แสงเดินทางมาจากวัตถุ หรือช่องไฟจากจุดกึ่งกลางเลนส์ถึงจอรับภาพ ซึ่งภาพจะชัดเจนที่สุดเมื่อเลนส์จับภาพวัตถุในระยะที่ไกลที่สุด หรือระยะอนันต์ ความแวงโฟกัสมีผลกับ 1. องศาการมองเห็นภาพ หรือ Angle of view หรือพื้นที่ในการรับภาพ เลนส์กระแสความยาวเหยียดโฟกัสแต่ละอันจะให้องศาในการรับภาพไม่เท่ากัน เลนส์พื้นที่ประกอบด้วยความยาวโฟกัสสั้นกว่าจะมีพื้นที่การมองเห็นภาพกว้าง กว่า 2.ความผิดเพี้ยนของภาพ โดยเลนส์ที่กอบด้วยความยาวโฟกัสสั้นกว่าจะให้สัดส่วนของวัตถุผิดเพี้ยนเป็น กำลังกระทั่ง เช่น เลนส์ 3.6 มม. จะให้ทัศนียภาพสิ่งของออกแนวโค้งๆ ปัจจัยที่อยู่ใกล้ก็อาจจะดูบวมกว่าความเป็นจริง บานตะเกียงกระทั่งเลนส์ 4 มม. เป็นต้น 3. ระยะชัดลึกของภาพ หรือ Depth of field คือระยะไกลสุดที่สามารถมองเห็นภาพได้ชัดตลอด เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสสั้นกว่า จะมีระยะชัดลึกของภาพน้อยกว่า เช่น เลนส์ 4 มม. จะมีวรรคชัดลึกน้อยกว่าเลนส์ 8 …