ข้อคดีข้อคดีเอ้ของกล้องวงจรปิดกับชีวิตภายในประจุบัน

กล้องวงจรปิดหรือcctvในปัจจุบัน

กล้องวงจรปิด

สมมติผมลองตรวจดูดูดีๆ ไมว่าจะ บนถนหนทางต่างๆ สถานที่ราชการ ห้างร้าน หรือแม้แต่ที่อยู่ที่อยู่อาศัยทั่วไป เราจะสามารถพบเห็นกล้องวงจรปิดถูกติดตั้งอยู่ทั่วไป นั่นเป็นเพราะปัจจุบันนี้อรรถประโยชน์ของเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดในประเด็น เหตุปลอดภัยนั้น เป็นที่ยอมรับว่าเป็นคุณค่าคุ้มค่าที่จะลงทุนติดตั้งไว้ เป็นผู้ช่วยในการตรวจตราดูแล ป้องกันเหตุร้ายหรืออาชญากรผู้ไม่หวังดี
ใน หลายประเทศให้ข้อคดีประธานกับการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้เพื่อดูแลความสงบ เรียบร้อย และป้องกันของปลอดภัยในคุณภาพชีวิตของราษฎรพลเมือง อย่างในประเทศอังกฤษที่ได้รับสมัญญาติเตียนเป็นประเทศที่มีความเคร่งครัด เรื่องระเบียบและกฎหมายควบคุมต่างๆ มีการติดกล้องวงจรปิดนับล้านตัว ขณะที่ในบ้านเราเองก็ให้ความสำคัญกับการพึ่งเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดมากขึ้น โดยใน 50 เขต ทั่ว กทม. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดอยู่ราว 2 หมื่นกว่าตัว ซึ่งต่างว่าดีฉันพบเจอเหตุไม่คาดฝันในพื้นที่ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เราสามารถติดต่อขอดูภาพจากกล้องเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการจับตัวคนร้าย หรือเป็นข้อมูลทางกฎหมายได้ ยิ่งไปกว่านี้บรรดาหน่วยงานห้างร้านต่างๆ และสถานที่ราชการ ก็นิยมติดตั้งกร้องวงจรปิดกันมากขึ้น เต็มอกก็เหตุด้วยความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
แม้กล้องวงจรปิดจะไม่ ได้ก่อกิจ. งานคลี่คลายเหตุร้ายใน ณ วินาทีที่เกิดเหตุ แต่อย่างน้อยมันก็ทำหน้าที่สำคัญคือการบันทึกภาพเหตุที่สามารถนำมาใช้จัดการ กับปัญหาได้ในภายหลัง ยิ่งไปกว่านี้การมีกล้องวงจรปิดยังช่วยสร้างความรู้สึกอุ่นใจ รู้สึกแม้ข้อความสถิรในชีวิต เพราะเสมือนมีคนคอยคุ้มครองดูแลความปลอดภัยอยู่ใกล้ๆ ตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *