You are here:  Home » กล้องวงจรปิด » การเลือกเลนส์กล้องวงจรปิด

One Response so far.

  1. […] สิ่งแรกการเลือกติดตั้งกล้องCCTV หลายท่านคงมีการศึกษาหาข้อมูลมาเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของราคากล้องCCTV และระบบของกล้อง ตั้งแต่ระบบกล้องCCTV ประเภทไร้สายและกล้องวงจรปิดชนิดต่างๆว่ามีการทำงานแบบไหนและแบบไหนที่สามารถเลือกติดตั้งเองได้ […]