กล้องcctvที่สามารถ

กล้องวงจรปิดที่สามารถถ่ายภาพย้อนแสงได้

cctvในปัจจุบันกล้องcctvถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยรักษาความปลอดภัย ที่ในปัจจุบันนิยมใช้กันเป็นจำนวนมากและอย่างแพร่หลาย แต่บางครั้งการติดตั้งกล้องcctvก็มักจะพบกับปัญหามากมายเช่นกัน อย่างเช่นในกรณีที่เราจะนำมาเสนอในวันนี้ก็คือ เรื่องของการถ่ายภาพย้อนแสง ซึ่งเมื่อไรที่เราทำการติดตั้งกล้องcctv แล้วมีการติดตั้งในจุดที่มีแสงส่องเข้าหน้ากล้องก็จะส่งผลทำให้ภาพที่เราเห็นนั้นพร่ามัว ไม่สามารถที่จะเห็นในรายละเอียดของภาพได้ โดยลักษณะการย้อนแสงก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการถ่ายภาพย้อนแสงจากกล้องถ่ายรูป

ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สามารถช่วยทำให้กล้องวงจรปิดสามารถที่จะทำการถ่ายภาพย้อนแสงได้ โดยหากจะแบ่งก็สามารถแบ่งออกเป็น 2 เทคโนโลยีหลักๆที่นำมาใช้ ดังต่อไปนี้

  1. เทคโนโลยี WDR – Wide Dynamic Range เป็นเทคโนโลยีที่ถูกเลือกมาใช้กับกล้องวงจรปิด โดยจะถูกติดตั้ง Image Sensor แบบ CCD 2 ตัว ซึ่งปกติแล้วในกล้องทั่วไปกล้อง 1 ตัวจะใช้ Image Sensor 1 ตัวเท่านั้น   ซึ่งใน 2ตัวที่ถูกติดตั้งไว้ในกล้องนั้นจะประกอบไปด้วย CCD ตัวที่ 1 ที่มีความไวต่อแสงสูง (High Speed CCD) และอีกตัวหนึ่งเป็น CCD แบบที่ความไวแสงต่ำ(Low Speed CCD) ซึ่งเมื่อ Image Sensor ทั้ง 2 ตัวทำงานร่วมกัน ก็จะนำภาพที่เกิดจาก Image Sensor ทั้ง 2 ตัวมาทำการวางซ้อนกัน จากนั้นก็จะทำการปรับสมดุลภาพ เพื่อให้สามารถมองให้ภาพนั้นได้อย่างชัดเจนทั้งภาพ แม้ว่าจะเป็นการถ่ายย้อนแสงก็ตาม
  2. เทคโนโลยี BLC – Back Light Compensation เป็นเทคโนโลยีที่ถูกหยิบมาใช้อีกหนึ่งตัว เพื่อเป็นการช่วยในการชดเชยแสงทั้งหมดของภาพ ส่งผลทำให้ภาพที่ถึงแม้ว่าจะมืดที่เป็นผลมาจากการถ่ายภาพย้อนแสง ก็สามารถที่จะมองเห็นภาพนั้นได้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดีถึงแม้จะข้อดีมากมายที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนากล้องวงจรปิดได้ แต่ก็ยังมีในเรื่องส่วนของข้อจำกัดของเทคโนโลยีเช่นกัน โดยข้อจำกัดนี้ก็คือ จะทำให้ส่วนที่สว่างอยู่แล้วนั้น สว่างยิ่งขึ้นไปอีก ส่งผลทำให้ภาพส่วนที่สว่างอยู่นั้นมีแสงที่จ้ามากเกินไป ซึ่งข้อบกพร่องนี้ก็สามารถแก้ไขด้วยการนำเอาเทคโนโลยี AGC – Auto Gain Control ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยในการเฉลี่ยแสงทั้งภาพให้ดีขึ้น

เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนากล้องวงจรปิดกันอย่างต่อเนื่อง แถมยังมีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาข้อจำกัดของกล้องวงจรปิดในหลายๆด้านให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งเป็นถือว่าสามารถช่วยทำให้กล้องcctvตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *